Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Eb & Vloed en de vakantiegast / huurder.

Betaling

  1. Bij het boeken van uw verblijf, betaalt u het volledige bedrag via onze boekingssite Cubilis (100% veilig). Indien u een andere betaalmethode wenst, gelieve contact met ons op te nemen. 

  2. Deze modaliteiten gelden als u via onze website boekt, indien u via een andere site boekt (zoals bv. Booking.com) moet u de betalingsmodaliteiten volgen die op de betrokken website worden aangegeven.

Waarborg

Er wordt een waarborg van 250,00 € per appartement per periode aangerekend (in geval van 'Eb en Vloed' dus 500,00 €). Deze waarborg wordt ter plaatse betaald in contanten en wordt bij schadeloos vertrek weer meegegeven. Eventuele schade op rekening van de huurder, trekken we van dit bedrag af.

Annulering

Bij annulering worden volgende kosten in rekening gebracht:

  • Tot twee maanden voor de aankomstdag: 30% van de huursom.

  • Van twee maanden tot één maand voor de aankomstdag: 50% van de huursom

  • Van één maand tot een week voor de aankomstdag: 90% van de huursom

  • Minder dan een week voor de geplande aankomstdag: de volledige huursom

Schade

De gehuurde accommodatie dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. (Vrijgezellenfeesten of andere wilde feesten worden niet toegestaan.)

Meld schade zo snel mogelijk bij de huiseigenaar / beheerder. Je bent in dit geval aansprakelijk voor deze schade.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden door jouw toedoen of van het reisgezelschap of van derden.
Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning. Bij een rookgeur wordt een meerprijs aangerekend.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
- Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf in onze accommodaties.
- Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur. De vakantiegast en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Eb & Vloed zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik (en aldus het niet juist achterlaten onze accommodatie) kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden aangerekend.

Algemeen

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechter van de plaats waar de accommodatie zich bevindt, in casu de rechtbanken van het rechtsgebied Veurne, met uitsluitende toepassing van het Belgisch recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties, direct of indirect gedaan bij Eb & Vloed. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Eb & Vloed zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Eb & Vloed (te vinden op www.rolstoelappartement.be) primeert, indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang.

GDPR - Wetgeving

Eb & Vloed voldoet aan de voorwaarden gesteld in de GDPR-wetgeving. Alle identificatiegegevens zullen voor intern gebruik door Eb & Vloed worden bewaard. Deze worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van onze diensten. Op ieder ogenblik kan de klant vragen om alle identificatiegegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Wij nemen alle nodige maatregelen om deze gegevens te beschermen en als vertrouwelijk te behandelen.

Gegevens

Eb & Vloed is een product van VAMA.
Visserslaan 45, 8660 De Panne
BE 0439.916.576

Nederlands
Appartement: 
Eb